testrig-3.jpg

Testfaciliteiten

Ontwikkelen van nieuwe producten vraagt naast theoretische kennis ook een grote dosis praktische ervaring met de toepassingen. Ons test laboratorium is hierbij van essentieel belang.

Om te toetsen of producten voldoen aan eisen, onderwerpen we deze aan een groot aantal testen. De richtlijn hierbij is bijvoorbeeld de ISO 22883. We hebben de volgende mogelijkheden.

  • We bepalen de levensduur van elk product.
  • We bekijken dynamische factoren als rol- en zwenkweerstand en start- en drempelweerstand.
  • We meten de invloed van omgevingsfactoren als temperatuur, vocht, vervuiling, statische elektriciteit, vloertype en trillingen.
  • We onderzoeken de invloed van extreme belasting als stootbelasting, overbelasting en hoge snelheid.

Onze nieuw ontworpen wielen verdienen pas na het succesvol doorlopen van zowel de laboratoriumtests als ook de praktijktesten het predicaat Colson wiel.