Verandering van omgeving

Externe effecten kunnen het transportsysteem, met name de wielen beschadigen. Ook de chemische omgevingsfactoren spelen hierbij een rol. In principe maken we onderscheid tussen twee soorten schadelijke chemische invloeden:

  • Contact met chemische stoffen
  • Omgevingsinvloeden die in vloeibare- of gasvormig stof voorkomen op de plaats van gebruik.

Beide invloeden kunnen nadelig zijn en beïnvloeden mogelijk de algemene prestaties van het wiel en of onderdelen ervan. Niet alleen de concentratie van de agressieve chemische stoffen, maar ook de vochtigheid, de temperatuur en de tijd dat de wielen hieraan worden blootgesteld zijn factoren van belang. Het gevolg kan zijn dat er productschade ontstaat in de vorm van optredende corrosie, wijzing van oppervlak en/of mechanische eigenschappen en/of het achterlaten achterlaten van smeerstof sporen. Wielen die worden gebruikt in dergelijke omstandigheden moeten op geschiktheid worden gecontroleerd. Evenals alle gebruikte componenten.

De gegevens in de volgende tabellen kunnen worden gebruikt als een richtlijn. De opgegeven waarden zijn niet van toepassing voor chemische mengsels.

Legenda

++ Zeer goede bestendigheid

+   Goede bestendigheid

-    Beperkte bestendigheid

--   Slechte bestendigheid

o   Onbekend; gelieve Colson te contacteren

Materiaal Polyamide Vulkollan Polyurethane Rubber   Polyamide Vulkollan Polyurethane Rubber
Aceton + ++ + + Methyl ethylketon + + -- --
Ammoniak (20°) + -- -- + Mierenzuur -- -- -- +
Azijnzuur (10%) + -- -- + Minerale olie ++ ++ ++ --

Azijnzuur (80%)

-- -- -- + Monochloorbenzeen - + + --
Benzeen ++ + -- -- Motorolie ++ ++ + --
Bezine ++ ++ + -- Olijfolie ++ ++ + -
Boterzuur (1%) + + + + Ontwikkelaar + o + +
Boterzuur (98%) - - - - Petroleum ++ o ++ --
Chloorlak -- o o -- Phenol -- - - --
Chroomzuur (3%) -- - - -- Salpeterzuur (10%) -- -- -- --
Citroenzuur 20°C (25%) - o + ++ Siliconenolie ++ ++ ++ -
Dieselolie ++ o + - Sojaolie ++ ++ ++ -
Esthers o + o - Terpentine ++ + + --
Ethanol + ++ ++ + Tetrachloorkoolstof + + + --
Ether + o ++ -- Tolueen ++ - -- --

Fosforzuur 20°C (25%)

-- o - ++ Toluol ++ -- o --

Gedistilleerd water (50%)

++ + + ++ Trichloorethyleen (20%) + - ++ --
Glycerine + ++ ++ ++ Vislijm o + + o
Glycol + + + ++ Water (20%) ++ ++ + ++
Kopersulfaat (10%) + + + ++ Water en stoom (100%) + -- - +
Lijnolie ++ ++ ++ - Watersstofperoxide (30%) -- o + --
Loog ++ -- - + Zeewater, pekelwater + ++ ++ ++
Melk ++ ++ ++ ++ Zoutzuur (10%) -- -- -- +
Melkzuur tot ca. 40°C (10%) + + + - Zwavelkoolstof + + + --
Melkzuur tot ca. 40°C (90%) - - - - Zwavelzuur (10%) -- -- -- +
Methylchloride -- + - -- Zwavelzuur (50%) -- -- -- --