vraagteken.jpg

Ongehinderd richting het doel

Naast de bodemgesteldheid is het draagvermogen één van de belangrijkste selectiecriteria voor wielen. Om het vereiste draagvermogen te kunnen bepalen, moeten de volgende variabelen bekend zijn:

  • Het eigengewicht van de apparatuur
  • Het maximale gewicht van de last of het laadvermogen
  • Het aantal wielen, dat zal worden toegepast

Een wiel dient altijd in contact te staan met de ondergrond, door bijvoorbeeld drempels of gaten in de vloer is dit echter zelde het geval. Waardoor de totale last vaak op drie wielen terecht komt en de belasting per wiel toeneemt. Daarom dient men de totale last te delen door drie wielen in plaats van vier, om zo tot een veilig draagvermogen te komen. Hiervoor gebruiken we onderstaande formule. Het opgegeven draagvermogen geldt voor normale bedrijfsomstandigheden en een snelheid van 4 km/h. Bij hogere of lagere tempraturen dan opgegeven, hogere rijsnelheden en of zeer slechte vloercondities, dient een correctiefactor voor het draagvermogen te worden toegpast.