Op koers met Colson

De stuurbaarheid van apparatuur en machines is afhankelijk van de positie van de afzonderlijke wielen onder het betreffende apparaat. Diverse opstellingen zijn mogelijk om te laten zien in welke richting het gaan kan:

Vier zwenkwielen op dezelfde hoogte met dezelfde structuur.

Dit is de optimale opstelling om in alle richtingen te kunnen bewegen. Echter in smalle gangen bij het verplaatsen rechtdoor zal deze opstelling de apparatuur moeilijker laten sturen. Door het installeren van een fixeerinrichting op ten minste één zwenkwiel kan dit gedrag worden geoptimaliseerd.

Twee zwenkwielen en twee vaste wielen op dezelfde hoogte met dezelfde structuur.

Waarschijnlijk de meest gebruikte opstelling voor wielen, die geschikt is voor de meest uiteenlopende toepassingen namelijk voor recht vooruit kunnen bewegen en voor trajecten met veel bochten. Als alternatief bestaat de mogelijkheid om een wielstel of twee wielen te installeren op een as, in plaats van een vast wiel. Deze constructie blijft echter problematisch voor smalle doorgangen.

Wiel selectie

Onderstaande figuren geven een overzicht van de meest voorkomende wiel opstellingen met de bijhorende belasting uitgedrukt in % van de totale belasting.

1) 1 zwenk- en 2 bokwielen Geschikt voor kleine belasting. Makkelijk wendbaar, maar instabiel.

2b_1z.jpg

2) 4 Zwenkwielen Makkelijk wendbaar in alle richtingen, maar moeilijk bestuurbaar in een rechte lijn.

4z.jpg

3) 2 Zwenk- en 2 bokwielen Makkelijk bestuurbaar in een rechte lijn, maar minder wendbaar bij richtingswijzigingen.

2b_2z.jpg

4) 4 Bokwielen // 2 middenste hoger Makkelijk bestuurbaar in een rechte lijn. Goed wendbaar, maar instabiel. 

4b.jpg

5) 2 Bok - 4 Zwenkwielen Aanbevolen voor zware lasten en lange wagens. Makkelijk wendbaar in alle richtingen en goed bestuurbaar in een rechte lijn.

2b_4z.jpg