administratiekantoor-mkb.jpg

Registration and change of customer data

De Klant is verantwoordelijk voor juiste en volledige registratie en wijziging van zijn klantgegevens zoals naam, adres, woonplaats, afleveradres, bank- of girorekening, e-mailadres en alle andere informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van onze diensten. Wij verzoeken u hiervoor gebruik te maken van onze debiteurenlijst.   

U kunt deze hier downloaden.